Tarihte birçok İslam âlimi günümüze yön veren buluşlar yapmış ve kendilerinden sonraki bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olmuştur. Bu açıdan vizyonumuz 21. yüzyıla ve gelişen teknolojilere yön veren, yeni nesil teknolojileri kullanım konusunda uzman, tarihimizden gelen ruha ve milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmektir. Günümüzde sahip olduğumuz teknolojik altyapı ve internet üzerinden bilgilere kolayca erişebilme imkânı ile ülkemizin gelişiminde kaldıraç görevi üstlenecek gençleri yetiştirme sorumluluğu öğretmenlerdedir.

Yapay zekâ teknolojisi sayesinde birçok veri daha az zaman dahilinde işlenebilmekte ve insanların karar vermekte zorlanabileceği sorunlar anında çözümlenerek sonuca ulaşılabilmektedir. Yapay zekâ kavramı günümüzde sürekli robotlarla eşleştirilmekte ve bu alanda çalışma yapılmasına korku ile bakılmaktadır. Ülkeler ve eğitim sistemleri teknolojik gelişmeye uygun yeni alanlar geliştirdikçe ve kontrol mekanizmaları güçlü kaldıkça ne yapay zekâ insanlığı ele geçirebilecek ne de kimsenin ekmeğini elinden alabilecektir. Bizler, en başta ülkemizin değeri öğretmenlerimiz, yapay zekâ kavramını en doğru şekilde kavrar ve en basit sistemlerden başlayarak öğrencilerimize bilgi işlemsel süreci aktarabilirsek insanlığın yararına olacak şekilde projeler ortaya çıkacaktır. İnsan gücüyle gerçekleşen meslekler ortadan kalkarken yeni meslekler de doğuracak olan yapay zekâ teknolojisi sayesinde teknolojiyi tüketme değil, üretme konusunda üzerimize düşeni yapmalıyız.

Peki Yapay Zeka eğitimi nasıl verilmelidir? Hangi yaşlarda verilmelidir? Yapay zeka eğitiminin gerekli olduğu tüm dünya tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu eğitimde gerek yapay zeka uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekse de dünya genelinde yapılan diğer uygulamaların kullanılması konusunda okullarda öğrencilere eğitim verilmelidir. Öğrenciler ilkokul 3-4. sınıftan itibaren kademeli bir şekilde yapay zeka eğitimi alması gerektiğini biliyoruz. Öğrenciler ilk olarak web sayfalarına gömülü bir şekilde veya tablet telefon uygulamalarını kullanarak ve kullanış amacı anlatılarak bu eğitime başlanabilir. Ortaokul seviyesinde ise mblock5 yapısı ile kendi uygulamalarını gerçekleştirmesi ve hayata uygulamaya dönük bir eğitim verilmesi bunun yanı sıra web sayfalarına gömülü oluşturulan uygulamaları kullanmaları sağlanmalıdır. Lise seviyesinde ise artık söz dizimli kendilerinin bir yapay zeka uygulamalası gerçekleştirebileceği tensorflow , keras gibi yapılarla geliştirici olmalarını sağlayacak bir eğitim verilmesi gerekir. Bu eğitimlere başlamadan önce mutlaka yapay zeka konusunda tarihsel gelişimi , alt dalları , yapılan uygulamalar , en çok kullanılan uygulamalar , avantajları ve dezavantajları konusunda öğrenciler bilgilendirilmeliler. Bu alanda Türkiye’de ilk defa yapılan “Çocuklar için Yapay Zeka ” kitabımı ücretsiz bir şekilde erişime açtım. Kitabımızın içeriğinde teorik bilgiler de yer almaktadır. Ağırlıklı olarak yapay zeka uygulamalarını bulacaksınız. Serimizin bu ilk kitabı ile yapay zeka kavramı ile öğrencileri tanıştırmayı hedefledik. İkinci kitabımızda ise bu alanda yapılan çalışmaların daha ağırlıklı olacağı ve teorik yapısının da daha detaylı ve uygulamaya dönük bir yapı olacağını söyleyebiliriz. Özellikle Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin içerisinde bu eğitimin mutlaka verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaynak kitap olarak kullanılabilir. İndirmek için tıklayınız.