Dr.Öğr.Üyesi Ahmet GÖÇEN– Harran Üniversitesi

Mustafa TAŞIYAN – GENÇ STEM Eğitim ve Araştırma Dernek Başkanı

Halil İbrahim ÇETİN– Urfa STEM ve Bilim Merkezi Koordinatörü