Eğitimde Astrofizik ve Yapay Zeka Kongresi (EAY 2021) ülkemizdeki meslektaşlarımızla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongrenin amacı; ülkemizde ve uluslararası platformda yapılan yapay zeka çalışmalarının eğitimdeki örnek projelerin, öğretim uygulamalarının sonuçlarının akademik ve eğitim camiası ile paylaşılması bunun sonucunda da yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda; Erasmus, eTwinning, TÜBİTAK, yerel kalkınma ajansları, Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler, yerel projeler ile okullarda gerçekleştirilmiş örnek öğretim uygulamalarının kongrede bildiri olarak sunumu gerçekleştirilebilecektir.

 • Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
 • Astronomi Projeleri
 • Uzay ve Havacılık Bilimi
 • Astronomi Eğitimi
 • Astronomi ve Yapay Zeka Eğitimleri
 • Astrofizik Eğitimi
 • Astrofizik Projeleri
 • Teknoloji Destekli Eğitim
 • Teknoloji Kullanımına Yönelik E-Twinning Projeleri
 • Eğitimde Teknoloji Kullanımı
 • Yapay Zeka İçerikli E-Twinning Projeleri
 • Yapay Zeka İçerikli Erasmus Projeleri
 • Yapay Zeka İçerikli Yerel Kalkınma Ajansı Projeleri
 • Yapay Zeka İçerikli Bakanlıklar Ve Diğer Kurum Ve Kuruluşlarca Desteklenen Projeler
 • Yapay Zeka Kullanılan Örnek Proje ve Eğitimde Uygulamaları
 • Yapay Zeka İçerikli Örnek Ulusal/Uluslararası Yarışmalar
 • Yapay Zeka İle Ölçme Değerlendirme Araçları
 • Yapay Zeka İle Robotik Eğitimi
 • Makine Öğrenmesi Uygulamaları
 • Yapay Zeka ve Endüstrinin Dijital Dönüşümü
 • Ağ ve İletişim Teknolojilerinde Yapay Zeka Uygulamaları
 • IoT’de Yapay Zeka Uygulamaları
 • Siber Güvenlik Uygulamalarında Yapay Zeka Uygulamaları
 • Derin Öğrenme ve Makine Öğrenimi Algoritmaları
 • Optimizasyon ve Buluşsal Yöntemler
 • Büyük Veri ve Bulut Bilişim
 • Yapay Zekanın Gelecekteki Kapsamı
 • Yapay Zeka ve Endüstrinin Dijital Dönüşümü
 • Yapay Zeka ve Etik