Değerli Araştırmacılar,

Sizleri Şanlıurfa’da 30 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Eğitimde Astrofizik ve Yapay Zeka Kongresi’nde (EAY 2021) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Rochester Teknoloji Enstitüsü, Buck Yapay Zeka Sistemleri, Inc. , Global AI HUB , AI BUSINESS SCHOOL , Harran Üniversitesi ,Genç STEM ve Urfa STEM Merkezi iş birliğiyle Harran Üniversitesi ev sahipliğinde Eğitimde Astrofizik ve Yapay Zeka Kongresi (EAY 2021)  yapılacaktır. Kongrenin amacı; ülkemizde ve uluslararası platformda yapılan yapay zeka çalışmalarının eğitimdeki örnek projelerin, öğretim uygulamalarının sonuçlarının akademik ve eğitim camiası ile paylaşılması ve bunun sonucunda da yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda; Erasmus, eTwinning, TÜBİTAK, yerel kalkınma ajansları, Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler, yerel projeler ile okullarda gerçekleştirilmiş örnek öğretim uygulamalarının kongrede bildiri olarak sunumu gerçekleştirilebilecektir.

Eğitimde Astrofizik ve Yapay Zeka Kongresi (EAY 2021) ülkemizde yer alan meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu bakımdan kongremiz akademik yükselme ve doçentlik başvuru şartlarını sağlayan bir kongre olacaktır.

EAY 2021 bildiri özet metinleri kongre sonrasında “Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır. Buna ek olarak kongre sonrasında bildiriler, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır.

Kongremize siz değeli katılımcıların yapacağı bildirilerinizi ve katılımlarınızı heyecanla bekliyoruz.

 

                                                                                                               Düzenleme Kurulu