Eğitimde Astrofizik ve Yapay Zeka Kongresi (EAY 2021) Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

01/05/2021

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

20/06/2021

Kabul Edilen Bildirilerin ve Kongre Programının Açıklanması

22/06/2021

Kongre’nin Başlaması

28/06/2021

Kongre’nin Bitişi

30/06/2021

Kongre Bildiri Kitapçığı Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih

30/07/2021

Özet Kitabının Yayımlanması

15/08/2021

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

15/08/2021